تعمیر سقف شیبدار

تعمیر سقف شیبدار

سقف های شیب دار در ایران به چندین روش اجرا می گردد و با توجه به نوع طرح معماری آنها ، باید زیر سازی مطابق با آن را اجرا نمود. ... ادامه مطلب