سقف شیبدار :

با توجه به مشخصات فنی، اصولاً به سقفی که بین ۱۵ الی ۷۰ درجه شیب داشته باشد سقف شیب‌دار گفته می‌شود

که البته در اکثر موارد این شیب در بام‌ها، چیزی بین ۳۵ تا ۵۰ درجه در نظر گرفته می‌شود.

از نقطه نظر شیب، در سقف‌های شیب‌دار، شیب ساده که یک الی دو شیب می‌باشد

شیب چندگانه قابل اجراست. سقف‌های شیب‌دار را به دسته‌های گوناگونی بر حسب نوع شیب و جنس پوشش تقسیم‌بندی شده‌اند:

سقف شیبدار سرد

سقف‌های شیب‌داری که در آن‌ها از عایق‌های حرارتی استفاده نمی‌شود و اصطلاحاً سقف‌های شیب‌دار سرد خوانده می‌شوند.

سقف شیبدار گرم

سقف‌های شیب‌داری که در آن‌ها عایق‌های حرارتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اصطلاحاً به آن‌ها سقف‌های شیب‌دار گرم گفته می‌شود.

سقف شیروانی

در معماری مدرن و پسا مدرن و طی سال‌های اخیر معماران برتر جهان سعی کرده‌اند تا بر حسب شرایط مختلف طرح‌هایی را برای سقف‌های شیب‌دار ارائه کنند که تا حد امکان از جنبه‌ی صرفه‌جویی در مصرف انرژی حافظ محیط زیست نیز باشد.

استفاده از سقف‌ها‌ی شیروانی جدید نه تنها می‌تواند ظاهر خانه‌ی شما را مدرن‌تر کند

بلکه در برخی از طرح‌ها می‌تواند موجب ذخیره‌ی انرژی خورشیدی و گرمایشی بیشتری نیز شود.

طراحی این‌گونه سقف‌ها بر دو نوع است: در یک مورد که مخصوص مناطق گرم می‌باشد.

سقف‌ها طوری طراحی و اجرا می‌شوند که حتی‌المقدور نور خورشید را بازتاب دهند و حرارت کمتری را نسبت به سقف‌های معمولی جذب کنند،

برای این مورد از رنگ‌های خاص استفاده می‌شود، در نوع دیگر آن که مخصوص مناطق سردسیر است بر روی سقف، پنل خورشیدی قرار داده می‌شود.

اجرای سقف شیبدار
اجرای سقف شیبدار