تایل سنگ ریزه و دکرا تایل:

تایل سنگ ریزه ای و دکرا تایل یکی از محصولات بسیار پرطرفدار در صنعت پوشش سقف شیبدار میباشد.

این نوع سقف در حالی بسیار مقاوم میباشد نمای بسیار زیبایی به ساختمان میدهد.

این نوع پوشش در ایران با نام هایی از جمله : تاپ تایل ، دکرا ، تایل سنگ دار و مترو تایل شناخته میشود

مشخصات :

 • طول تایل:                            1320 میلیمتر
 • عرض تایل:                           370 میلیمتر
 • طول مفید:                           1257 میلیمتر
 • وزن هر تایل:                         3/2 کیلوگرم
 • مقدار پوشش مفید هر تایل:     0/46 کیلوگرم
 • تعداد تایل در هر متر مربع:        3/2 تایل
 • وزن پوشش در هر متر مربع:     7 کیلوگرم

دکرا تایل
تایل سنگ ریزه

سایز تایل

مشخصات سایدینگ:

 • طول تایل:                    2000 میلیمتر
 • طول مفید:                   1900 میلیمتر
 • وزن هر تایل:                4/1 کیتوگرم

مشخصات تیزه:

 • طول کلی:                   400 میلیمتر
 • طو.ل مفید:                  370 میلیمتر
 • وزن:                           0/6 کیلوگرم